قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه سال 2019

مناطقی مانند اسنیورت ، سلطان غازی در بخش اروپایی و سنجاک تپه در بخش آسیایی کمترین قیمت املاک را در شهر استانبول دارند.