برچسب: قیمت آپارتمان در محله بویوک چکمجه استانبول سال 2019

دسامبر 02
قیمت آپارتمان در محله بویوک چکمجه استانبول سال 2019

محله بویوک چکمجه . تا قبل از توسعه استانبول یکی از محلات و تفرجگاههای استانبول